Gridmax heeft aan het BIPT gevraagd om zijn gebruiksrechten te verlengen tot 6 maart 2026. 

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op dit verzoek om verlenging.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 13 juli 2020;
  • Enkel via e-mail;
  • Met de referentie “Consult-2020-C3”;
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11);
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.;
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Naar boven