In de context van haar laatste analyse van de markt voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk verzorgd op een vaste locatie, heeft het BIPT in zijn beslissing van 20 november 2018 als transparantieremedie Proximus verplicht om een referentieaanbod voor IP interconnectie te publiceren.

Op 20 februari 2019, organiseerde het BIPT de eerste pre-consultatie van dit referentieaanbodontwerp (CONSULT-2019-B2). Na deze pre-consultatie, heeft het BIBT dan een nationale raadpleging van zijn beslissingsontwerp met betrekking tot het referentieaanbod voor VoIP interconnectie van Proximus van 28 augustus tot 30 september 2019 gehouden.

Aan de hand van deze raadpleging, heeft Proximus gewenst om een nieuwe angepaste "PRIO" referentieaanbod aan de goedkeuring van het BIPT te voorleggen. Hierbij verzoeken wij u te reageren op het voorstel van Proximus van 27 januari 2020 betreffende de referentieaanbod voor IP interconnetie 'Proximus Reference Interconnect Offer '.

De documenten die ter voorafgaande raadpleging worden voorgelegd, betreffen «VoIP Interconnect Offer», « Annex 2: Pricing » en «Annex 3: Planning and Operations ».

Indien er informatie ontbreekt in deze documenten vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Proximus en ook het BIPT hiervan op de hoogte te brengen.

Deze stap moet het BIPT in staat stellen om reacties en eventuele opmerkingen van de begunstigden te ontvangen die nodig zijn om op basis van het ontwerp van referentieaanbod een formeel besluit op te stellen over het ontwerp met raadpleging.

Reacties op dit voorstel worden verwacht:

  • via e-mail te versturen naar consultation.sg@bipt.be;
  • tegen uiterlijk 28 februari 2020;
  • gelieve ervoor te zorgen dat het onderwerp van het antwoord minstens de referentie “CONSULT-2020-A4” bevat;
  • gelieve eventuele vertrouwelijke informatie duidelijk te identificeren. Christophe Vermeulen (+32 2 226 8787) zal met genoegen antwoorden op uw eventuele vragen voor het BIPT over deze consultatie.

Naar boven