De lijst van verplichtingen die u hieronder kunt downloaden is niet exhaustief maar geeft een indruk van een reeks verplichtingen waaraan telecomoperatoren op de Belgische markt moeten voldoen.

Ze variëren van netwerkgebonden verplichtingen, over netwerkveiligheid, het respecteren van privacygerelateerde aspecten tot verplichtingen in het kader van consumentenbescherming. 

Naar boven