Neen, een gehele of gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten of een onderdeel daarvan, geeft geen aanleiding tot enig krediet voor het geheel of een gedeelte van de retributies. 

Naar boven