Dit besluit en de aanvulling erop van 18 december 2007 (met name betreffende de kwestie van de tarieven) wijzen Belgacom Mobile, Mobistar en BASE aan als operatoren met aanmerkelijke marktmacht op de wholesalemarkten voor mobiel-gespreksafgifte en leggen hun bijgevolg een reeks verplichtingen op.

Tegen deze besluiten werden ettelijke beroepen ingesteld. Het Brusselse hof van beroep heeft op 4 april 2008 beslist om het aanvullende besluit te schorsen. In een arrest van 30 juni 2009 vernietigde datzelfde hof gedeeltelijk het besluit van 11 augustus 2006 en de aanvulling daarop.

Naar aanleiding van deze twee arresten nam het BIPT respectievelijk de volgende besluiten aan:

  • Dat van 29 april 2008 betreffende de MTR-tarieven
  • Dat van 10 augustus 2010 (“vernieuwingsbesluit”), dat bepaalde punten corrigeert van het besluit van 11 augustus 2006 dat vernietigd is.

KPN heeft tegen het vernieuwingsbesluit een beroep ingesteld, maar zag later af van zijn rechtsvordering.

Naar boven