Reactie van het BIPT op het advies van de Raad voor de Mededinging met betrekking tot het ontwerpbesluit van het BIPT dat het besluit van 11 augustus 2007 aanvult met betrekking tot de mobiele-terminatingtarieven vanaf 2008

Naar boven