Besluit van de Raad van het BIPT van 10 augustus 2010 houdende vernieuwing van het besluit van 11 augustus 2006 betreffende de analyse van Markt 16 : Gespreksafgifte op elk mobiel netwerk

Naar boven