Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

 • Mobieletelefonieaanbiedingen vergelijken

  Pagina's
  Om het aanbod te kiezen dat het best is afgestemd op jouw behoeften, moet je weten wat voor type consument je bent, m.a.w. weten: hoeveel je belt; hoeveel sms’en je verstuurt; hoeveel data je downloadt; op welk moment van de dag je die diensten gebruikt; hoeveel jouw beschikbare budget bedraagt.
 • Netwerkdekking

  Pagina's
  Het BIPT publiceert dekkingskaarten van mobiele en vaste breedbandnetwerken.
 • Distributie

  Pagina's
  De postzendingen worden thuis of postliggend besteld. Het postliggend bestellen gebeurt tegen betaling, met uitzondering van blindenschrift en de ermee gelijkgestelde postzendingen.
 • Kwaliteit

  Pagina's
  Dienen alle aanbieders van postdiensten te voldoen aan een aantal minimale verplichtingen, waaronder: de naleving van de essentiële eisen. Dit zijn voorwaarden die worden opgelegd om met name de vertrouwelijkheid van de brievenpost, de bescherming van de data, de bescherming van het milieu enz., te vrijwaren. het verbod om, met kennis van zaken, zendingen te vervoeren of te distribueren die uitwendige opschriften dragen die duidelijk in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde; een interne klachtenprocedure organiseren die op een eenvoudige, transparante en niet te dure wijze een billijke en snelle behandeling van klachten mogelijk maakt; informatie verschaffen aan de gebruikers en het personeel over de beroepsmogelijkheid bij de Ombudsdienst voor de postsector en het aanduiden van een persoon die bevoegd is voor de betrekkingen met de Ombudsdienst voor de postsector; personen belast met de verdeling van de geadresseerde postzendingen identificeerbaar maken voor de bevolking en ervoor zorgen dat de postzendingen, met uitzondering van de kranten, een herkenningsteken dragen aan de hand waarvan de aanbieder van de dienst die deze zending heeft behandeld, kan worden bepaald.
 • Tarieven van de aanbieder van de universele dienst

  Pagina's
  De aanbieder van de universele dienst moet voldoen aan bepaalde tarifaire verplichtingen. Bpost is aanvankelijk tot 31 december 2018 bij wet aangewezen als aanbieder van de universele dienst. Bpost blijft de universele dienst verlenen op basis van een beheerscontract dat met de Staat is gesloten voor een periode van vijf jaar, namelijk tot 31/12/2023. Deze tarieven moeten met name betaalbaar zijn, kostengeoriënteerd, transparant, niet-discriminerend en identiek op het hele grondgebied.
 • Netwerk van bpost

  Pagina's
  Het kantorennetwerk van bpost bestaat uit een uitgebreid netwerk van postale-servicepunten, waaronder: postkantoren posthaltes: posthaltes zijn contactpunten waar minstens het basisassortiment aangeboden wordt door postpersoneel tijdens een beperkt aantal uren. PostPunten
 • Het BIPT

  Pagina's
  Het BIPT is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Sociaal tarief

  Pagina's
  Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven op de factuur voor vaste telefonie of vast internet. Om er recht op te hebben, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het sociaal tarief moet je aanvragen bij jouw operator. Indien nodig neemt het BIPT schriftelijk contact met jou op om aanvullende informatie te krijgen.
 • De nationale beperkingen

  Pagina's
  De informatie die op de verpakking staat het mogelijk maakt om de lidstaten te identificeren waarin de nationale beperkingen bestaan.
 • Aankopen van apparatuur in het buitenland en via het internet

  Pagina's
  De radioapparatuur die op de EU-markt wordt aangeboden, wordt verondersteld conform te zijn. Toch moet de koper steeds waakzaam blijven en nagaan of de apparatuur die hij koopt, voorzien is van het CE-merkteken en wordt vergezeld van de EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant. Indien u materiaal koopt buiten de Europese markt loopt u het risico dat u als invoerder wordt beschouwd. In dat geval moet u zich ervan vergewissen dat het materiaal bestemd is voor de EU-markt, en dat het conform alle wettelijke voorschriften is.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven