Het BIPT publiceert een update over de duurzaamheid van de telecomnetwerken in België. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de evolutie van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de afvalverwerking van de voorbije 5 jaar.

Uit de studie blijkt dat duurzaamheid reeds een belangrijk thema is voor de drie onderzochte telecomoperatoren en dat deze reeds meerdere initiatieven en doelen vooropgesteld hebben. In de periode 2018-2022 is hun energieverbruik afgenomen met 9% en de CO2-uitstoot met 19%. De operatoren blijven inspanningen leveren om het verbruik en de CO2-uitstoot nog verder te verminderen. Daarnaast zetten de operatoren ook in op het hergebruik en de recyclage van onder meer settopboxen en modems om de afvalberg te verkleinen. Verder blijkt dat het elektriciteitsverbruik van de modems en settopboxen bij de eindgebruiker zelf ongeveer even groot is als het verbruik van de onderzochte operatoren samen en bijgevolg een belangrijke impact heeft.
 

Naar boven