• De Europese Commissie heeft een raadpleging gericht op de grensoverschrijdende pakketbezorging gelanceerd

  Nieuws -
  De Europese Commissie heeft een raadpleging gericht op de grensoverschrijdende pakketbezorging gelanceerd. Deze eindigt op 30 september 2020. Het doel van de raadpleging is om het advies te krijgen van de respondenten over de toepassing van Verordening EU 2018/644 over de grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.
 • De ERGP lanceert een openbare raadpleging over postale definities en belangrijke consumentenaangelegen-heden

  Nieuws -
  De Europese Groep van regelgevende instanties voor Post (ERGP) heeft twee openbare raadplegingen gelanceerd over de ontwerpverslagen betreffende postale definities aan de ene kant en belangrijke consumentenaangelegenheden aan de andere kant, die zullen lopen tot 27 september 2020.
 • Openbare raadpleging over het ERGP-werkprogramma 2021

  Nieuws -
  De ERGP heeft een openbare raadpleging gelanceerd over het ERGP-werkprogramma 2021 die loopt tot 27 september 2020.
 • Berec start met informatiegaring over OTT-parameters

  Nieuws -
  Over-the-topdiensten (OTT) zijn van grote waarde voor consumenten en ondernemingen en hebben een belangrijke impact binnen de elektronische-communicatiemarkt. Echter is die impact nooit gekwantificeerd. Om de maatstaven en indicatoren te identificeren die de nationale regelgevende instanties mogen verzamelen om een beter inzicht te krijgen in de elektronische-communicatiemarkten, is Berec van plan om een workshop te organiseren over een geharmoniseerde verzameling van OTT-gegevens op het einde van 2020 en daarna een rapport op te stellen in 2021.
 • Opgelet met de Covid-19 contactopvolging

  Nieuws -
  In de strijd tegen het Covid-19 virus wordt contactopvolging ("contact tracing") een belangrijk werktuig dat door de overheid wordt ingezet. Een medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren: via telefoon op het nummer 02 214 19 19, via e-mail, post of via sms via het nummer 8811.  Je kan ENKEL VIA DEZE NUMMERS gecontacteerd worden.
 • Oproep voor input met betrekking tot het ERGP-werkprogramma voor 2021

  Nieuws -
  Oproep voor input met betrekking tot het ERGP-werkprogramma voor 2021
 • Hoogwaardige toegang: nieuw besluit

  Nieuws -
  Het BIPT bevestigt dat Proximus op die markt nog altijd een dominante positie bekleedt.
 • Raadpleging: voorontwerp van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

  Nieuws -
  Dit voorontwerp van wet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2018/1972/EU van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De eerste deadline voor de herziening van het Wetboek is vastgesteld op 21 december 2025.
 • Raadpleging betreffende het ontwerp van strategisch plan 2020-2022

  Nieuws -
  Het BIPT presenteert zijn ontwerp van strategisch plan 2020-2022. Voor het opstellen van het plan werd gekozen voor een grote mate van continuïteit. Zo bleven de missietekst en de gekozen waarden van de organisatie grotendeels dezelfde als ook de strategische assen. Enkel de visietekst werd volledig aangepast om krachtiger weer te geven waar het BIPT voor staat: "Een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen".
 • Oproep voor input met betrekking tot de middellangetermijnstrategie van de ERGP voor 2020-2022 en het ERGP-werkprogramma voor 2020

  Nieuws -
  De ERGP acht een middellangetermijnstrategie (MTS of medium term strategy) nodig om de belangrijkste werkpunten voor de ERGP van 2020 tot 2022 te bepalen, rekening houdend met de ontwikkelingen van de postsector en de veranderingen in de behoeften van de consument die in het bijzonder te wijten zijn aan de elektronische substitutie en e-commerce. De MTS 2020-2022 zal de basis vormen voor het jaarlijkse werkprogramma van de ERGP gedurende de drie jaar van de periode die ze dekt.
Naar boven