De ERGP acht voorafgaandelijke input van de sector heel belangrijk voordat het ERGP-werkprogramma 2021 wordt opgesteld.

Het ERGP-werkprogramma 2021 zal gebaseerd zijn op de ERGP-middellangetermijnstrategie (MTS of medium term strategy).

Bij het opstellen van het ERGP-werkplan 2021 zal rekening gehouden worden met de ontwikkelingen van de postsector en de veranderingen in de behoeften van de consument die in het bijzonder te wijten zijn aan de elektronische substitutie en e-commerce.

Deadline: stuur uw input naar GROW-ERGP@ec.europa.eu en ergp2021@uke.gov.pl tegen 17 maart 2020.

Naar boven