• Besluit van 8 april 2009 – Price-squeezetest van de Ethernethuurlijnen

  Dossier -
  Dit besluit betreft de price-squeezetest uitgevoerd op de Ethernet-huurlijnen in het kader van het BROTSoLL-referentieaanbod van Belgacom.
 • Besluit van 26 november 2008 – Interconnectietarieven

  Dossier -
  Dit besluit stelt de tarieven vast die worden toegepast door Belgacom voor de hieronder opgesomde interconnectiediensten voor de periode 2008-2010: gespreksopbouw op het netwerk van Belgacom (“collecting”) gespreksafgifte op het netwerk van Belgacom (“terminating”) gespreksdoorgifte toegang tot een toegangspunt (ATAP) activering van de preselectie van de operator (CPS) toegang tot de diensten met toegevoegde waarde van de andere operatoren (VAS)
 • Besluit van 6 november 2008 – Analyse van de markt voor nationale telefoondiensten 2008

  Dossier -
  Dit besluit wijst Belgacom (nu: Proximus) aan als een onderneming met een aanmerkelijke marktmacht en legt het een reeks na te komen verplichtingen op.
 • Besluit van 19 november 2008 – BROBA en BRUO migraties (bijlage K)

  Dossier -
  Dit besluit betreft het voorstel tot herziening van bijlage K bij het referentieaanbod BRUO en BROBA vanwege Belgacom. Die bijlage gaat over de migraties tussen BRUO en BROBA.
 • Besluit van 22 oktober 2008 – BROBA rental fee

  Dossier -
  Dit besluit betreft de maandelijkse vergoedingen die van toepassing zijn voor de technologieën ADSL, ADSL2+ en SDSL in het kader van het referentieaanbod BROBA.
 • Besluit van 3 september 2008 – Tarieven van het BROTSoLL-aanbod

  Dossier -
  Dit besluit betreft de tarifaire aspecten van het referentieaanbod BROTSoLL van Belgacom. Op 14 november 2008 heeft Belgacom tegen dit besluit beroep ingesteld waarbij enerzijds verzocht werd het te vernietigen, en anderzijds de inwerkingtreding ervan uit te stellen in afwachting van het resultaat van het beroep dat het had ingesteld tegen de marktanalyse van 17 januari 2007. In een tussenarrest van 23 september 2008 heeft het hof van beroep van Brussel het verzoek om uitstel vanwege Belgacom verworpen. De vordering tot nietigverklaring is daarentegen gevoegd bij het hoofdberoep dat ingesteld was tegen de marktanalyse van 17 januari 2007. Die laaste werd vernietigd door het hof van beroep op 15 oktober 2009 alvorens hersteld te worden op 14 oktober 2010 door een vernieuwingsbesluit dat op die dag is aangenomen door het BIPT.
 • Besluit van 20 augustus 2008 – BROBA Full VP-tarieven

  Dossier -
  Dit besluit heeft betrekking op de tarieven van bepaalde vergoedingen (“one time fees”) van het aanbod BROBA na de invoering van het proces “Full VP” (Virtual Path) door Belgacom.
 • Besluit van 25 juli 2008 – Boete opgelegd aan Belgacom

  Dossier -
 • Besluit van 11 juni 2008 – BROBA en BRUO NTP-proces

  Dossier -
  Dit besluit heeft tot doel ervoor te zorgen dat het addendum “NTP process” voldoet aan de reglementaire verplichtingen van Belgacom. Het addendum betreft de BRUO- en BROBA-installaties, waarbij voortaan een onderscheid wordt gemaakt tussen installaties met of zonder verplaatsing van een technicus naar de klant (“with customer visit” of “without customer visit”).
 • Besluit van 25 juni 2008 – BROBA rental fee voor ADSL2+

  Dossier -
  Dit besluit betreft het voorstel van Belgacom in verband met de “rental fees” voor ADSL2+ in het kader van het referentieaanbod BROBA 2008.
Naar boven