Dit besluit stelt de tarieven vast die worden toegepast door Belgacom voor de hieronder opgesomde interconnectiediensten voor de periode 2008-2010:

  • gespreksopbouw op het netwerk van Belgacom (“collecting”)
  • gespreksafgifte op het netwerk van Belgacom (“terminating”)
  • gespreksdoorgifte
  • toegang tot een toegangspunt (ATAP)
  • activering van de preselectie van de operator (CPS)
  • toegang tot de diensten met toegevoegde waarde van de andere operatoren (VAS)

Naar boven