In 2021 werden twee joint ventures opgericht door Proximus met enerzijds EQT Infrastructure en met anderzijds Eurofiber. Onder de naam Fiberklaar en Unifiber hebben die twee ondernemingen tot doel om een passief punt-tot-punt-FTTH-netwerk uit te rollen, respectievelijk in het noorden en in het zuiden van het land en om passieve toegang tot dat netwerk aan te bieden.

De markt voor lokale toegang valt onder een sectorale ex-anteregulering, overeenkomstig het besluit van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep. Op deze markt werd Proximus aangeduid als een onderneming met een sterke machtspositie. De verplichtingen inzake toegang, transparantie, niet-discriminatie en prijscontrole waaraan het onderworpen is, zijn ook van toepassing op de twee joint ventures als dochtermaatschappijen die het (gezamenlijk) controleert.

De transparantieverplichting voorziet in het opstellen van een referentieaanbod. In die context heeft het BIPT aan Fiberklaar en Unifiber gevraagd om zo’n referentieaanbod op te stellen.

Het doel van deze voorafgaande raadpleging is om de stakeholders uit te nodigen om een reactie te geven op het voorstel voor een referentieaanbod van Unifiber.

Daarna zal het BIPT een ontwerpbesluit met het oog op de analyse en de goedkeuring van dat aanbod opstellen, onder andere op basis van de opmerkingen die zijn gemaakt in het kader van deze voorafgaande raadpleging. 

Het BIPT benadrukt dat de aspecten van tarifaire aard apart zullen worden behandeld. Deze raadpleging betreft dus enkel de kwalitatieve aspecten van het referentieaanbod. De prijslijst kan echter worden opgevraagd bij Unifiber, met het BIPT in kopie.

Het ontwerp van referentieaanbod van Unifiber is hieronder beschikbaar. 

Ook over het aanbod van Fiberklaar organiseert het BIPT een afzonderlijke voorafgaande raadpleging
 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 15 april 29 april 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met referentie “CONSULT-2022-B6
  • Aanspreekpunt: Martin Dorme, Senior Engineer-Advisor (+32 2 226 87 06)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Naar boven