Door het huidige hoge inflatiecijfer besteden consumenten meer aandacht aan hun budget.

Bovendien berekenen sommige operatoren de stijging van de inflatie ook door in hun prijzen.

Bijgevolg is het geregeld vergelijken van de tarieven in een telecommunicatiemarkt die verre van uniform is, meer dan ooit nuttig om te helpen besparen, ongeacht het huishoudbudget. In talrijke telecommunicatieaanbiedingen is recent het datavolume aangepast dat inbegrepen is in het forfait.

Dankzij een tariefvergelijking wordt duidelijk welke diensten het beste overeenstemmen met de werkelijke behoeften van de consumenten.

Deze achtste editie van de nationale prijsvergelijking toont opnieuw aan dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt.

Om de doelstelling concreter te maken heeft het BIPT een methode gekozen die gebaseerd is op de behoeften van de consumenten. Die behoeften worden geïllustreerd aan de hand van 10 gezinnen met profielen die voldoende gedifferentieerd zijn om een ruim en gevarieerd beeld van de markt te schetsen.

Het BIPT heeft rekening gehouden met alle plannen die opgenomen zijn in de tariefvergelijker www.bestetarief.be.

De telecomoplossingen waarmee rekening is gehouden om te beantwoorden aan de behoeften van elk profiel, kunnen de volgende vormen aannemen:

  • een dienst die als standalone wordt aangeboden;
  • een commerciële bundel die verschillende diensten (2P, 3P, 4P) combineert met één of meer mobiele abonnementen;
  • een oplossing “op maat” die verschillende diensten combineert die standalone door eenzelfde operator aangeboden worden of een “gemengde” oplossing die aanbieders combineert, dat wil zeggen door bijvoorbeeld een andere operator te nemen voor de vaste behoeften (internet, televisie, vaste telefonie) en voor de mobiele behoeften.

De maandelijkse kosten van de plannen omvatten de abonnementskosten, maar ook de kosten van de opties en/of de kosten die buiten het forfait vallen, alsook de activerings- en/of installatiekosten die over een periode van 3 jaar afgeschreven worden.

In deze achtste studie is er geen rekening gehouden met promoties, die van nature tijdelijk zijn. 

Naar boven