Raadpleging op verzoek van de minister van Telecommunicatie over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 121/1, § 2, tweede lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake het behoud tot toegang tot een e-mailadres bij het veranderen van operator.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 1 maart 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-A4”
  • Aanspreekpunt: Aurélie Seghers, eerste adviseur (+32 2 226 88 84)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven