De wet van 16 december 2021 houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging van diverse bepalingen inzake elektronische communicatie wijzigt de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Artikel 49 stelt dat het BIPT minstens elke drie jaar onderzoek voert naar de geografische dekking van de mobiele en vaste elektronische-communicatienetwerken die breedbanddiensten kunnen leveren.

Dit onderzoek omvat zowel informatie over de huidige dekking als de investeringsintenties ter uitbreiding of modernisering van het netwerk in de komende drie jaar.

Dit besluit behandelt de volgende aspecten van wat wordt vermeld in § 2 van dit artikel voor wat betreft de vaste elektronische-communicatienetwerken die breedbanddiensten kunnen leveren, met een opsplitsing voor de geografische dekking en voor de investeringsintenties:

  • de informatie die aangeleverd moet worden;
  • het formaat waarin deze informatie aangeleverd moet worden; en
  • De gepaste granulariteit waarin deze informatie aangeleverd moet worden. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 4 februari 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met de referentie CONSULT-2022-A8
  • Aanspreekpunt: Sven Homan, ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 58)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven