Protocol in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens afgesloten tussen het BIPT en Proximus voor het delen van gegevens in het kader van het Nationaal breedbandplan van Minister De Sutter.

Naar boven