Protocol in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens afgesloten tussen het BIPT en de Scheepvaartpolitie (SPN/MIK) voor het delen van gegevens d.m.v. de softwareapplicatie Brabo

Naar boven