Op 26 november 2012, 12 juni 2013 en 27 augustus 2013 heeft Belgacom verschillende wijzigingen voorgesteld in de referentieaanbiedingen WBA VDSL2 en BROBA Ethernet zodat ze worden gecorrigeerd en aangevuld wat betreft de technische beperkingen die vastgesteld zijn in het kader van de optie Dedicated VLAN. Overeenkomstig artikel 59, § 6, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, overweegt het BIPT om in een ontwerpbesluit Belgacom ertoe te verplichten zijn voorstellen tot wijziging van de voormelde referentieaanbiedingen aan te passen. Het BIPT legt dit ontwerpbesluit voor raadpleging van de sector voor, overeenkomstig de artikelen 139 en 140 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven