Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 17 november 2011 betreffende de goedkeuring van het aanbod dat Belgacom als alternatief voorstelt voor de "multicast"-remedie opgelegd door het besluit van de CRC van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de br

Naar boven