Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van 1 maart 2011 met betrekking tot de interoperabiliteit van de CPE's in het kader van het WBA VDSL2-referentieaanbod.

Verlengd tot 10 mei 2011

Naar boven