Een margin squeeze (ook "wurgprijzen" of "price squeeze" genoemd) kan zich voordoen wanneer een verticaal geïntegreerde onderneming tussen de prijs van haar wholesalediensten en de prijs van haar retaildiensten een verschil vastlegt dat onvoldoende is om de kosten, die specifiek zijn voor de retailmarkt, te dekken. In 2007 heeft het BIPT richtsnoeren aangenomen in verband met de beoordeling van margin squeezes.
Het BIPT wenst nu nieuwe richtsnoeren aan te nemen in het licht van de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan in dit domein.
Volgende stukken maken het voorwerp uit van deze consultatie:

  • De nieuwe richtsnoeren;
  • Twee rekenmodellen in Excel formaat, die werden ontwikkeld voor het opsporen van eventuele margin squeeze praktijken bij de operatoren met een sterke machtspositie. De versies die voorliggen behelzen de rekenmodellen voor retaildiensten aan particuliere klanten en kleine zakelijke gebruikers op basis van BROBA of WBA VDSL2 (Shared VLAN) en Multicast. Er wordt ook voorzien in een handleiding.

Antwoordtermijn: tot 4 februari 2016
Antwoordadres: consultation.sg@bipt.be   Ref. : consult-2015-F5
Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem, Adviseur (02 226 89 40) 

Naar boven