Het BIPT heeft haar atlas van de vaste telecomdiensten bijgewerkt met recente data.

Naast de gebruikelijke geaggregeerde dekkingsgegevens op territoriaal niveau werd een functionaliteit ontwikkeld om dekkingsgegevens tot op adresniveau weer te kunnen geven per operator.

Ook de dekkingsgegevens van de nationale dienstenoperatoren die zelf geen fysiek netwerk bezitten en dus gebruik maken van het fysiek netwerk van een netwerkoperator – worden in kaart gebracht.

Naar boven