Dit verslag geeft een overzicht van de controle op de naleving van het besluit van de Raad van het BIPT van 28 maart 2013 betreffende de publicatie door operatoren van de informatie over producten en diensten die bedoeld zijn voor gebruikers met een handicap.

De controle werd uitgevoerd door het BIPT en de gehandicaptenorganisatie VZW Transkript en betrof 2 aspecten : (a) hebben de operatoren op hun website een webpagina aangemaakt die de door het besluit van 28/3/2013 voorgeschreven informatie bevat ? (b) is deze webpagina toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk voor personen met een handicap ?

Uit het onderzoek blijkt dat de operatoren vrij goed het besluit van 28/3/2013 naleven maar dat de bekendheid en de toegankelijkheid van de informatie te wensen over laat : de meeste websites houden te weinig rekening met de vereisten van leessoftware, er wordt te weinig auditieve ondersteuning voorzien, inhoud en opbouw van de webpagina voor personen met een handicap is te complex om toegankelijk te zijn enz.

Bovendien blijkt dat een toegankelijke webpagina op een ontoegankelijke website weinig zin heeft. Daarnaast onderzocht het BIPT de maatregelen die in andere Europese landen worden genomen om de toegankelijkheid voor personen met een handicap tot elektronische communicatiediensten te verbeteren.

Naar boven