Na het Overlegcomité van 12 februari 2021 heeft vice-eersteminister Petra De Sutter aan het BIPT gevraagd om de studie die het Instituut in juni 2018 heeft verricht betreffende de impact van een 4e operator op de mobiele markt in België bij te werken.

Deze actualisering werd op 4 mei 2021 door de Raad van het BIPT uitgevoerd en goedgekeurd.
 

Naar boven