Het BIPT heeft onderzoek gedaan naar het prijsniveau van telecomproducten in een groep van zes landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk).

Het doel van deze studie is na te gaan in welke mate het prijsniveau van telecomproducten voor residentiële gebruikers op de Belgische markt zich verhoudt tot het prijsniveau van gelijkaardige producten in de ons omringende landen. De analyse is uitgevoerd op basis van tariefplaninformatie die verzameld is in november 2021. 

Uit deze prijzenstudie blijkt dat België een land is waar de prijzen van telecomdiensten in het algemeen op een hoog niveau liggen in vergelijking met de buurlanden. De rangschikking dient wel genuanceerd te worden voor bepaalde profielen. Zo zijn onze telecomprijzen vrij competitief wat de basisbehoeften voor mobiele diensten betreft. Naarmate de behoeften aan spraak en data toenemen, wordt ons land doorgaans duurder in vergelijking met zijn buurlanden. Voor consumenten die gebruik maken van gebundelde aanbiedingen (een combinatie van internet-, tv-, vaste- en/of mobiele telefoniediensten), vallen de prijzen bij ons in het algemeen hoog uit. Net zoals voor de mobiele aanbiedingen, betaalt de Belgische consument in vergelijking met de buurlanden aanzienlijk meer voor bundels naarmate zijn behoeften toenemen.
 

Naar boven