Het BIPT heeft beslist om de transparantie over de kwaliteit van de mobiele-telecommunicatienetwerken in België te vergroten.

De regulator publiceert Atlas-kaarten versie 2.0, die de waarschijnlijke  aanwezigheid van mobiele dekking binnen in gebouwen weergeeft. Deze kaarten worden vergezeld van de resultaten van een studie waarin de door de drie mobiele operatoren aangeboden kwaliteit van de ervaring wordt vergeleken. Aan de hand van een applicatie voor smartphones kan de burger deelnemen aan de dekkingsmetingen.

Deze informatie vervolledigt de data die reeds beschikbaar zijn op de nieuwe website, waarop het ook mogelijk is om de verbindingssnelheid te testen.

Naar boven