In het jaarverslag 2020 maakt het BIPT de balans op van het afgelopen jaar.

2020 zal de geschiedenis ingaan door de nooit eerder geziene gezondheidscrisis. Het belang om over goed presterende en betrouwbare post- en communicatienetwerken te kunnen beschikken is meer dan ooit duidelijk geworden. Het toezicht op en regulering van deze sectoren, allebei taken van het BIPT, bleken des te meer van cruciaal belang. Het BIPT heeft erop toegezien dat er zich geen grote tekortkomingen voordeden, ondanks de toenemende druk op de elektronische-communicatienetwerken en pakjesvervoerders.

2020 is ook het eerste jaar van uitvoering van het strategisch plan 2020-2022 van het BIPT, met als visie een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen te belichamen en te beschermen, overeenkomstig de missies, waarden en actiegebieden van het BIPT. Het jaarverslag legt uit hoe de vier strategische assen geconcretiseerd werden via de projecten van het werkplan van 2020 en de dagelijkse werking van het BIPT.

Tevens beschrijft het jaarverslag de grote tendensen die het BIPT op de media-, post- en elektronische-communicatiemarkten heeft vastgesteld.

Naar boven