Het BIPT heeft beslist om, wegens het fors afgenomen belang, de eindgebruikerstoegang via CS en CPS tot nationale vaste telefoniediensten niet langer te reguleren.

Eenzelfde beslissing werd genomen voor de wholesale vaste gespreksopbouwmarkt, die heden gekenmerkt wordt door toegenomen concurrentie.

Door deze beslissingen vervallen de bestaande verplichtingen op Proximus op deze markten. 

Naar boven