De Europese Commissie heeft op 18 december 2020 een gedelegeerde verordening  aangenomen met als doel voor de hele Unie een enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte en een enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte vast te leggen. Deze gedelegeerde verordening is van kracht geworden op de dag volgend op de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, met name op 23 april 2021.

Van zijn kant heeft het BIPT in 2017 en in 2018 besluiten aangenomen inzake vaste-  en mobiele-gespreksafgifte. Door de aanneming van de gedelegeerde verordening door de Commissie worden een aantal bepalingen van de FTR- en MTR-besluiten vervangen. 

Deze mededeling heeft als enige doel om de sector in te lichten over de voornaamste gevolgen van de gedelegeerde verordening. Ze heeft geenszins voorrang op de bepalingen die van toepassing zijn krachtens de gedelegeerde verordening, de MTR- en FTR-besluiten of elke andere bepaling die voortvloeit uit het toepasselijke regelgevingskader.
 

Naar boven