Margin squeeze vormt een potentieel concurrentieprobleem op de elektronische-communicatiemarkten, voornamelijk voor breedbandinternettoegang en huurlijnen. Margin squeeze doet zich voor wanneer een verticaal geïntegreerde SMP-operator met een aanmerkelijke marktmacht op wholesaleniveau, zijn retailprijzen zo positioneert dat de marge tussen de kosten van de wholesale-input  en de retailprijzen onvoldoende is om het voor een concurrent mogelijk te maken om soortgelijke retailproducten  aan te bieden.

Om de concurrentieproblemen aan te pakken hebben de CRC en het BIPT in het kader van verschillende beslissingen een verplichting opgelegd aan SMP-operatoren om geen margin squeeze toe te passen. Om de verplichting om geen margin squeeze - zoals deze kan worden opgelegd op basis van een marktanalyseprocedure - te concretiseren, publiceert het BIPT onderhavig document waarin zijn richtsnoeren voor het toepassen van margin squeeze-tests zijn vervat. Deze  verduidelijken de principes volgens welke het BIPT een margin squeeze zal onderzoeken.

Eerdere richtsnoeren met betrekking tot de beoordeling van price squeeze die werden vastgelegd in zijn Besluit van 11 juli 2007, zullen door het BIPT worden opgeheven.

Naar boven