Dit bestek betreft het opstellen van een rangschikking van Belgische gemeenten volgens hun glasvezelvriendelijkheid.

De opdracht is tweeledig:

  • In eerste instantie het opstellen van een lijst van beoordelingscriteria die op objectieve en eenvoudige manier toelaat de glasvezelvriendelijkheid van een gemeente te beoordelen. 
  • Vervolgens de uiteindelijke beoordeling van de gemeenten, met als resultaat een lijst met een gemotiveerde ranking van gemeenten en een beschrijvend rapport. Hierbij wordt elke gemeente waar glasvezeluitrol plaatsvindt of gepland is, beoordeeld op de manier waarop zij omgaat met de uitrol van nieuwe telecomnetwerken.

Alle inlichtingen over deze openbare procedure kunnen worden verkregen bij Laurence Hoflack, ingenieur-adviseur (+32 2 226 87 81). 

De offertes moeten worden opgestuurd via de website https://eten.publicprocurement.be

Het BIPT zal op deze pagina de antwoorden publiceren op eventuele inhoudelijke vragen die door potentiële inschrijvers zouden worden gesteld.
 

Naar boven