Het BIPT heeft op 9 september 2021 een besluit genomen om de inbreukprocedure die opgestart was tegen Proximus omwille van de netwerkstoring van 7 en 8 januari 2021 en de daarmee gepaard gaande impact op de nooddiensten af te sluiten. Na onderzoek stelt het BIPT vast dat er geen duidelijke indicatie bestaat van een inbreuk op het regelgevend kader, en meer specifiek op artikel 107, §1/1, eerste lid van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 

Naar boven