Verlivané Projects, met maatschappelijke zetel te Herman Teirlinckstraat 2, 1982 Zemst, wordt erkend als opleidingscentrum voor SRC-bedieningscertificaten.

De attesten van theoretische en praktische opleiding uitgereikt door Verlivané Projects verlenen toegang tot de inschrijving voor het SRC-examen dat georganiseerd wordt door het BIPT vanaf de inwerkingtreding van dit besluit (dat wil zeggen op de datum van publicatie ervan op de website van het BIPT).

Naar boven