Met dit besluit legt het BIPT aan Proximus een administratieve boete op ten belope van € 150.000 wegens de niet-naleving van de regels in verband met de identificatie van de eindgebruikers van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten verstrekt op basis van een voorafbetaalde kaart.

Naar boven