Arrest van het Hof van Cassatie van 26 april 2018 waarbij de voorziening van Telenet wordt verworpen tegen het arrest van het hof van beroep van 12 november 2014 waarbij de vorderingen tot nietigverklaring van vier beslissingen van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) aangenomen op 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep worden verworpen

Naar boven