Het BIPT is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van het voorliggende ontwerp ter omzetting van richtlijn 2014/53/EU. Het BIPT ondersteunt dit ontwerp.

Dit ontwerp resulteerde in het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur.

Naar boven