Het BIPT brengt een gunstig advies uit aan de minister van Telecommunicatie over het verzoek van Telenet van 28 oktober 2022 om het een ministeriële machtiging te verlenen voor zijn tool “Onfido”, dat een tool is voor verificatie van de identiteit van zijn klanten van op een afstand en door middel van biometrische parameters.

Naar boven