Dit voorontwerp van wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van verschillende richtlijnen, waaronder de Richtlijn 2018/1972/EU van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG van 7 maart 2002 – zoals gewijzigd door twee richtlijnen uit 2009 -, die het vorige juridische kader vormden, worden opgeheven, hoewel een groot aantal bepalingen ervan opgenomen zijn in het nieuwe Wetboek.

De Europese wetgever heeft een clausule opgenomen met betrekking tot de vijfjaarlijkse herziening van het gehele regelgevingskader. De eerste deadline voor de herziening van het Wetboek is vastgesteld op 21 december 2025. Daarbij komen nog twee specifieke herzieningen: de ene voor de markten die onderworpen zijn aan regulering (eind 2020) en de andere voor de rechten van de eindgebruikers (eind 2021).

Naar boven