Het BIPT presenteert zijn ontwerp van strategisch plan 2020-2022.

Voor het opstellen van het plan werd gekozen voor een grote mate van continuïteit. Zo bleven de missietekst en de gekozen waarden van de organisatie grotendeels dezelfde als ook de strategische assen.

Enkel de visietekst werd volledig aangepast om krachtiger weer te geven waar het BIPT voor staat: "Een betrouwbare en competitieve communicatieomgeving voor iedereen".

Naar boven