Neen, je kan niet gelijktijdig van beide formules gebruik maken.

Wie wil genieten van het nieuw sociaal internetaanbod:

  • moet aan de toekenningsvoorwaarden van het sociaal internetaanbod voldoen.
    Opgelet, deze verschillen van de toekenningsvoorwaarden van de sociale korting op de telecomfactuur die kon aangevraagd worden tot 01/03/2024 (“oud” sociaal tarief);
  • geniet niet reeds binnen het gezin van een “oud” sociaal tarief.
Naar boven