Op 22 juni 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad zich akkoord verklaard met een reeks van bijkomende beveiligingsmaatregelen betreffende de mobiele netwerken. 

Naar aanleiding van dat akkoord zijn een voorontwerp van wet ter invoering van bijkomende veiligheidsmaatregelen voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten en een ontwerp van koninklijk besluit met het oog op een beveiligde uitrol van 5G voor openbare raadpleging voorgelegd van 2/12/2020 tot 30/12/2020 op de website van het BIPT. 

Dat ontwerp van koninklijk besluit is aangevuld met een tweede ontwerp van koninklijk besluit dat bijkomende beveiligingsmaatregelen invoert voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten voor de full MVNO’s en het beroep op dienstenaanbieders. 

Dat tweede ontwerp is van 7/05/2021 tot 4/06/2021 voorgelegd voor openbare raadpleging

Er is een nieuw ontwerp van koninklijk besluit voorbereid, dat de twee vorige, hierboven vermelde ontwerpen van koninklijk besluit (die welke zijn voorgelegd voor de openbare raadpleging van december 2020 en van mei 2021) vervangt, en tot doel heeft beveiligingsmaatregelen in te voeren voor de private 5G-netwerken. 

Deze openbare raadpleging heeft betrekking op dit nieuwe ontwerp van koninklijk besluit. 

Op verzoek van mevrouw Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, Telecommunicatie en Post, organiseert het BIPT een openbare raadpleging over de teksten in de bijlage. 

Hoe kunt u reageren op dit document? 

  • Einde van de raadpleging: 17 december om 18u00 
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be 
  • Met de referentie CONSULT-2021-E1 
  • Aanspreekpunt: Dienst Netwerkveiligheid (+32 2 226 89 78) 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het vermelde adres. 
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is. 
     

Naar boven