Bijgevoegde teksten betreffende een voorstel van wijziging van artikel 113/2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektroniche communicatie.

Het voorstel beoogt de invoering van een systeem waardoor in geval van een storing in de dienstverlening waardoor de dienst volledig onderbroken is gedurende minstens 12 uur, de operatoren verplicht zullen zijn een compensatie te voorzien.

Deze compensatie komt ten goed aan de getroffen abonnees met een voor particulieren bestemd tariefplan alsook aan de getroffen houders van een voorafbetaalde kaart en die woonachtig of gevestigd zijn in het gebied waar de onderbreking zich voordoet.

Het voorstel is gebaseerd op de compensatieregeling zoals deze al sinds 2017 in Nederland bestaat.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 3 juli 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “CONSULT-2023-B8”
  • Aanspreekpunt: Benny Smets, eerste Adviseur (32 2 226 87 70)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven