Dit besluit wordt genomen door het BIPT als instantie voor geschillenbeslechting, aangewezen bij artikel 4, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Het geschil tussen enerzijds Brutélé en VOO SA en anderzijds Orange betrof een interpretatie van het CRC besluit van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep met betrekking tot de toepassing van de tussentijdse eenmalige tarieven. 

Naar boven