Met dit arrest bevestigt het Marktenhof het besluit van de Raad van het BIPT van 4 juli 2023, waarbij het Lycamobile een boete oplegt wegens niet-aansluiting op de centrale nummerdatabank

Het Hof vermindert evenwel het boetebedrag wegens onvoldoende motivering en vernietigt het bestreden besluit in de mate dat het een bevel tot aansluiting bevat.

Naar boven