Het BIPT heeft lastens Lycamobile bvba een procedure gevoerd wegens inbreuken op artikel 106/2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 februari 2022 betreffende de centrale nummerdatabank. 

Artikel 106/2 WEC verplicht alle operatoren die openbare telefoondiensten aanbieden een centrale databank op te richten, waarin de abonneegegevens gecentraliseerd worden bijgehouden en de naam van de operator die de contractuele relatie met de abonnee heeft. Het KB centrale nummerdatabank bepaalt de verdere uitvoeringsmodaliteiten van artikel 106/2 WEC en verplicht onder meer in artikel 3 de operatoren die openbare telefoondiensten aanbieden om dagelijks geactualiseerde abonneegegevens aan te leveren aan de centrale nummerdatabank.  

Het BIPT heeft ten aanzien van Lycamobile bvba een overtreding vastgesteld van haar verplichting tot aansluiting op de centrale nummerdatabank en heeft daarbij een overtredingsduur van 1 jaar en 1 maand weerhouden. Het BIPT heeft bij het bepalen van de boete een verzachtende omstandigheid in aanmerking genomen aangezien, op verzoek van Lycamobile bvba, bepaalde technische aanpassingen werden doorgevoerd aan de centrale nummerdatabank, welke een vertraging hebben teweeggebracht in het aansluitingsproces van Lycamobile bvba van ongeveer 3,5 maand. 

Met het besluit van 4 juli 2023 heeft het BIPT een administratieve boete opgelegd aan Lycamobile bvba wegens niet-aansluiting op de centrale nummerdatabank ten bedrage van 1.385.000 euro.  
 

Naar boven