Het BIPT is van plan om de operatoren te vragen om jaarlijks een risicoanalyse voor te leggen aan het BIPT en om op basis daarvan de voornaamste risico-elementen op nationaal niveau te evalueren ten behoeve van de overheden en de operatoren.

Daartoe stelt het BIPT het platform SERIMA.be ter beschikking.

Hoe kunt u reageren op dit document:

  • Antwoordtermijn: tot 15 september 2020;
  • Enkel via e-mail
  • Onderwerp: “Consult-2020-D1”;
  • Aanspreekpunt: Pierre-François Vandenhaute (02 226 89 78);
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden;
  • De commentaren moeten verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarover ze gaan;
  • Het formulier dat als voorpagina dient bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging moet worden gebruikt en de eventuele vertrouwelijke elementen moeten duidelijk worden aangegeven.

Naar boven