Deze besluiten betreffen de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetwerken in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Gelijkwaardige beslissingen zijn tegelijk aangenomen door de CRC voor respectievelijk het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied en het Duitse taalgebied.

Tegen deze besluiten zijn vorderingen ingesteld die vernietigd zijn door het hof van beroep van Brussel.

 

Naar boven