Bijlage bij de gemeenschappelijke mededeling van de regulatoren die zijn vertegenwoordigd in de CRC van 12 december 2013 betreffende de bepaling van de wholesaletarieven diensten voor toegang tot de kabelnetten

Naar boven